NC PDF (NC Nutidens Trafikskolas undervisningsmaterial)

Från  och  med den  4 oktober  2020 går det inte att  logga in  som man  gjorde  tidigare. Endast   våra   inskrivna  elever  under  2020  har  tillgång  till NC PDF (trafikskolas  undervisningsmaterial  som  hjälp  till  körövningarna) .
AUTOMAT VÄXEL:

GRUNDERNA AUTOMAT 1

GRUNDERNA AUTOMAT  2

GRUNDERNA AUTOMAT 3

MANUELL VÄXEL:

ÖVNINGAR 1 TILL 4

ÖVNINGAR 5 OCH 6

ÖVNINGAR 7, 8 OCH 9

ÖVNING 10

ÖVNINGAR 11 OCH 12

ÖVRIGA ÖVNINGAR