PRIVAT ÖVNINGSKÖRNING OCH RESULTAT

bildannons

EXTRA PRIS? ÖPPNA HÄR!

Om du tänker ta körkort bör du tänka på hur man skall planera utbildningen, något som bara en erfaren trafiklärare eller privat handledare har möjlighet att göra.  Tar man lektioner på en trafikskola kan man för det mesta få ta del av en undervisningsplan med alla övningsmoment tydligt beskrivna. Trafikläraren skriver i ett utbildnings kort vad man övar vid varje övningstillfälle. Dessa uppgifter sparas så att alla utbildare på trafikskolan kan se vad man har övat. Även eleven och den privata handledaren måste ha tillgång till dessa uppgifter.

Kravet på att gå en kurs och bli godkänd som privat handledare kom till året 2006. Man går bara en teoretiskt utbildning. Enda kravet för att bli godkänd på kursen är att man har deltagit i den. Den privata handledaren behöver inte visa sin kunskapsnivå och får inte heller någon praktisk utbildning. Kursen är endast tre timmar lång. De flesta handledare blir därför inga bra utbildare och övningskörningen blir olönsam, inte ekologisk och värdelös i många fall. En del privata handledare har många gånger mindre kunskaper än sina egna elever. Men det finns även en del väldigt duktiga handledare.

Vilka är de vanligaste felen man gör som privat handledare?

  1. För det mesta använder man ingen undervisningsplan, ibland inte ens några böcker.
  2. För det mesta börjar man öva direkt i trafiken och bryter mot trafikens grundregel. Man gör sig skyldig till vårdslöshet i trafiken.
  3. Man betraktar en vanlig körning som en lektion. Man åker en viss sträcka fram och tillbaka ”för att handla” till exempel, utan att öva de färdigheterna som krävs. Eleven lär sig väldigt lite eller ingenting alls under dessa resor.

Vad får man för konsekvenser av detta?

  • man använder mycket dyrbar viktig tid från både elev och handledare, som man kunde använda på ett bättre sätt i något annat
  • man använder extra bränsle i onödan och medverkar till mera utsläpp
  • man utsätter sig för fara och hamnar ofta i stressiga och farliga trafiksituationer
  • man utsätter andra trafikanter för fara eller utgör hinder eller olägenhet för att man är ofta upptagen med att få kontroll av fordonet. Man har inte tillräcklig uppmärksamhet i trafiken och kan inte tillämpa trafikreglerna.
  • man förlänger elevens utbildningstid eftersom eleven lär si många saker på fel sätt och på långt sikt kostar det mycket mera pengar.

Vad kan man göra åt detta?

Det bästa man kan göra är att låta en elev börja övningsköra på en trafikskola först. Den privata handledaren kan åka med i baksätet och på så sätt kan han/hon se hur man använder pedagogiken under övningarna. Som privat handledare kan man på det sättet få viktiga tips, som underlättar körkortsutbildningen. Att mängdträna är viktigt men bara om man gör det på rätt sätt. Man skall försöka öva på samma sätt som man gör på trafikskolan och ge möjlighet till eleven att öva lugnt och trafiksäkert, utan onödig stress.

Läs mer om TRAFIKENS GRUNDREGEL och INLÄRNING. Kolla din teoribok. Snart kommer du att kunna läsa om allt detta även på denna sida.

Lycka till med din utbildning!

 TILLBAKA TILL HUVUDMENYN