ÖVERINLÄRNING

Vad menas med detta?

Överinlärning innebär att man läser mer än vad man behöver -eller rättare sagt- mer än vad man tror man behöver. Kunskap tar inte plats och ju mer kunskap vi har om något desto bättre kan vi svara på olika frågor. Om vi pratar om körövningar, ju mer man övar desto bättre klarar man av olika trafiksituationer.

Om vi nöjer oss med att komma till en viss nivå i utbildningen utan att behärska alla ämnen och utan att få nödvändiga färdigheter i körningen kan man lättare hamna i mycket farliga trafiksituationer som kan leda till en trafikolycka.

TILLBAKA TILL HUVUDMENYN